Banskobystrický kraj

DOMOV SENIOROV – VITALITA, BANSKÝ STUDENEC

Domov seniorov je prevádzkovaný pre aktívne prežitie zrelého veku so zameraním na udržiavanie výbornej fyzickej aj psychickej kondície a snaží sa o aplikáciu moderných opatrovateľských metód s komplexným individuálnym prístupom. Príjemné klimatické podmienky so slnečným počasím počas väčšiny roka, ako i mierne zimy poskytujú možnosť aktívne sa venovať svojim záľubám s možnosťou alternatívnych terapií. Blízkosť historického mesta Banská Štiavnica (6 km) ponúka naviac široké spektrum kultúrneho vyžitia. Nové zariadenie pre seniorov pri Kolpašskom jazere uprostred nádhernej štiavnickej prírody s výborným vybavením a vysokým štandardom služieb.

1
3
2

ZARIADENIE PRE SENIOROV – HOSPIC ĽUBIETOVÁ

Hospic Ľubietová je určitý spôsob prístupu k seniorovi, ktorý je celostný – zohľadňuje všetky jeho potreby. Ide o určitú organizačnú štruktúru s programom starostlivosti o chorých. Zariadenie má dobrú spoluprácu aj s lekármi špecialistami, ktorí navštevujú zariadenie podľa potreby. Ich cieľom je zabezpečiť klientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou, integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o klienta, poskytovať podporný systém a pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta.

1
2
3

Zariadenie pre seniorov Annamaria - Dolné Plachtince

Zariadenie seniorov poskytuje sociálnu, celoročnú službu, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, v ktorej im nevie už pomôcť z rôznych dôvodov ani rodina. Zabezpečujeme celodennú starostlivosť pre seniorov, v rámci ktorej im okrem bežnej starostlivosti ponúkame aj rôzne voľnočasové aktivity.

3
1
2
Scroll to Top