Bratislavský kraj

DOMUS BENE – DOM DOBRA, SENEC

Zariadenie je vzdialené necelých 25 km od Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Nachádza sa v okresnom meste Senec, v malebnom zákutí rekreačnej oblasti na brehu Slnečných jazier. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život. Víziou zariadenia je podporovať prijímateľov vo využívaní miestnych inštitúcií, vytvárať pre svoju cieľovú skupinu prijímateľov atraktívne a zaujímavé kultúrne, duchovné a vzdelávacie aktivity, vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb tak, aby sa v čo najväčšej miere približovali prirodzenému prostrediu a aby sa neustále zvyšovala odbornosť zamestnancov.

senec1
senec3
senec2
budova web
venku web
web

SUN RISE DOM PRE SENIOROV BRATISLAVA

Prevádzkovateľom zariadenia domov seniorov Petržalka je Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov založená v roku 2015 za účelom poskytovania sociálnych služieb. Ich základným cieľom je nielen pre klientov zabezpečovať vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť, ale aj vytvárať rodinné prostredie s pocitom istoty. Prihliadajú a rešpektujú individuálne potreby človeka, rovnako zachovávajú ľudskú dôstojnosť.Zariadenie sa nachádza v Bratislave v časti Petržalka na ulici: Bzovícka, ktoré je ľahko dostupné autom, ale aj hromadnou dopravou.

DOMOV SENIOROV ARCHA, BRATISLAVA

Domov seniorov ARCHA je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Poskytuje tri sociálne služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár). Prijímateľom zabezpečujú rôzne aktivity, napríklad na udržanie kognitívnych schopností, aktivity zamerané na pohybové schopnosti, aktivity s prvkami muzikoterapie alebo biblioterapie či ergoterapia. Vydávajú ARCHA noviny, kde prijímatelia píšu príspevky do novín, ktoré sa v rámci zariadenia štvrťročne vydávajú. Organizujú dobrovoľnícke činnosti, vzdelávacie prednášky a kultúrne podujatia.

1
2
3
budova web
smich web
tanec web

SENIOR GERIATRICKÉ CENTRUM MALACKY

SENIOR – geriatrické centrum, n. o. člen MEDIREX GROUP, podáva pomocnú ruku v ťažkých momentoch. Je situované priamo v budove Nemocnice, ktorá sa nachádza v Zámockom parku, ktorý prináša atmosféru pokojného oddychu, prechádzok, či poskytuje možnosti potešiť sa prírodou, čo nepochybne skvalitňuje úroveň života klientov. Starajú sa o ľudí starých, chorých, odkázaných na nepretržitú 24-hodinovú opatrovateľskú službu lôžkového charakteru v Špecializovanom zariadení. Snažia sa, aby sa u nich klienti cítili príjemne a boli v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. O každého klienta sa stará odborne kvalifikovaný personál s pochopením, zachovaním prirodzenej úcty k človeku a rešpektovaním jeho individuality. Majú za sebou viac ako 10 ročné skúsenosti s poskytovaním opatrovateľskej sociálnej služby.