Bratislavský kraj

DOMUS BENE – DOM DOBRA, SENEC

Zariadenie je vzdialené necelých 25 km od Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Nachádza sa v okresnom meste Senec, v malebnom zákutí rekreačnej oblasti na brehu Slnečných jazier. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život. Víziou zariadenia je podporovať prijímateľov vo využívaní miestnych inštitúcií, vytvárať pre svoju cieľovú skupinu prijímateľov atraktívne a zaujímavé kultúrne, duchovné a vzdelávacie aktivity, vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb tak, aby sa v čo najväčšej miere približovali prirodzenému prostrediu a aby sa neustále zvyšovala odbornosť zamestnancov.

senec1
senec3
senec2

DOMOV SENIOROV ARCHA, BRATISLAVA

Domov seniorov ARCHA je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Poskytuje tri sociálne služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár). Prijímateľom zabezpečujú rôzne aktivity, napríklad na udržanie kognitívnych schopností, aktivity zamerané na pohybové schopnosti, aktivity s prvkami muzikoterapie alebo biblioterapie či ergoterapia. Vydávajú ARCHA noviny, kde prijímatelia píšu príspevky do novín, ktoré sa v rámci zariadenia štvrťročne vydávajú. Organizujú dobrovoľnícke činnosti, vzdelávacie prednášky a kultúrne podujatia.

1
2
3

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

Zariadenie bolo zriadené v roku 1997 v Pezinku na Hrnčiarskej 37. Jeho kapacita je 100 klientov.

Podmienky pre poskytovanie služieb sú vytvorené tak, aby približovali prirodzené prostredie. Pre svoju cieľovú skupinu organizujú kreatívne, vzdelávacie či kultúrne aktivity. O klientov sa starajú profesionálni zamestnanci, pričom dbajú na to aby sa ich odbornosť zvyšovala.

1
2
3
Scroll to Top