Košický kraj

DOMOV DÔCHODCOV, POPROČ

V obci Poproč žije približne 600 obyvateľov v dôchodkovom veku. Práve pre túto časť obyvateľstva obce bol zriadený domov dôchodcov. Zamestnanci sa už niekoľko rokov snažia urobiť všetko preto, aby atmosféra v tomto náhradnom domove bola čo najlepšia, a aby sa klienti cítili ako v skutočnej rodine. Ich cieľom je naďalej poskytovať kvalitné služby ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní a zároveň vyriešiť aj problém zamestnaných potomkov, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu rodičom zabezpečiť prežitie pokojnej staroby v domácom prostredí. Život starých ľudí v domove dôchodcov nemôže byť jednotvárny a stereotypný. V rámci daných aktivít obyvatelia domova navštívili Kláštor premonštrátov v Jasove, Bardejovské kúpele, hvezdáreň či kaštieľ v Betliari.

1
2
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PATRIA, DRIENOVEC

Poskytovateľ sociálnych služieb PATRIA n.o. sa nachádza v areáli bývalých Drienoveckých kúpeľov v okrese Košice-okolie. Areál sa nachádza v príjemnom prírodnom prostredí. Zariadenie je tvorené dvomi hlavnými budovami. Pôvodná budova s izbami, jedálňou a kaplnkou. Nová budova s rehabilitačnou časťou, knižnicou, spoločenskou miestnosťou a ubytovacou časťou. Poskytujú nepretržitú starostlivosť zabezpečenú profesionálnym odborným personálom. Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnej služby na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a slobôd tak, aby viedli k zlepšeniu zdravotného stavu prijímateľov, k udržaniu psychických a fyzických schopností, aby podporovali ich aktívny život a aby umožnili dôstojné prežitie staroby.

3
2
1
Scroll to Top