Košický kraj

DOMOV DÔCHODCOV, POPROČ

V obci Poproč žije približne 600 obyvateľov v dôchodkovom veku. Práve pre túto časť obyvateľstva obce bol zriadený domov dôchodcov. Zamestnanci sa už niekoľko rokov snažia urobiť všetko preto, aby atmosféra v tomto náhradnom domove bola čo najlepšia, a aby sa klienti cítili ako v skutočnej rodine. Ich cieľom je naďalej poskytovať kvalitné služby ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní a zároveň vyriešiť aj problém zamestnaných potomkov, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu rodičom zabezpečiť prežitie pokojnej staroby v domácom prostredí. Život starých ľudí v domove dôchodcov nemôže byť jednotvárny a stereotypný. V rámci daných aktivít obyvatelia domova navštívili Kláštor premonštrátov v Jasove, Bardejovské kúpele, hvezdáreň či kaštieľ v Betliari.

1
2
3
budova web
zahrada web
jidelna web

STREDISKO SOCIÁLNEJ POMOCI MESTA KOŠICE

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice je zariadenie sociálnych služieb so samostatnou právnou subjektivitou. Zariadenie pre seniorov je určené hlavne pre osamelých dôchodcov, ktorí tu majú zabezpečenú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Zariadenie pravidelne navštevuje obvodný lekár, psychológ a psychiater. Poskytujú prijímateľom sociálnej služby spoločenské a kultúrne vyžitie. Príjemnú atmosféru a pohodu sa snažia vytvárať aj zamestnanci zariadenia, ktorí organizujú pre prijímateľov sociálnej služby rôzne posedenia, vystúpenia, besedy a rozhovory, ktoré nemalou mierou prispievajú k rovnováhe ich duševného zdravia.

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PATRIA, DRIENOVEC

Poskytovateľ sociálnych služieb PATRIA n.o. sa nachádza v areáli bývalých Drienoveckých kúpeľov v okrese Košice-okolie. Areál sa nachádza v príjemnom prírodnom prostredí. Zariadenie je tvorené dvomi hlavnými budovami. Pôvodná budova s izbami, jedálňou a kaplnkou. Nová budova s rehabilitačnou časťou, knižnicou, spoločenskou miestnosťou a ubytovacou časťou. Poskytujú nepretržitú starostlivosť zabezpečenú profesionálnym odborným personálom. Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnej služby na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a slobôd tak, aby viedli k zlepšeniu zdravotného stavu prijímateľov, k udržaniu psychických a fyzických schopností, aby podporovali ich aktívny život a aby umožnili dôstojné prežitie staroby.

3
2
1