Nitriansky kraj

Zariadenie pre seniorov Dôstojnosť, Horné Štitáre

Zariadenie sa nachádza neďaleko mesta Topoľčany v centre dediny Horné Štitáre s celoročnou formou ubytovania pre seniorov a taktiež ako špecializované zariadenie. Ponúka príjemné prostredie pre svojich klientov. Poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečovanie duchovných potrieb, starostlivosť o kultúrne vyžitie klienta. V rámci zdravotnej starostlivosti   odborný personál poskytuje prijímateľom opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť . Klientom sú zabezpečené podmienky na udržanie pohybovej, kultúrnej aj vzdelávacej aktivity.

2
1
3

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BONAVITA, POHRONSKÝ RUSKOV

Zariadenie sa nachádza v peknom prostredí parku neďaleko rieky Hron. V blízkosti domova sú termálne kúpaliská v Štúrove a Ostrihome či liečivé kúpele v Podhájskej a Dudinciach, zamerané na liečbu pacientov s reumatickými ochoreniami. V obci je mnoho obchodov, ambulancie obvodných i zubných lekárov a lekáreň. Cez deň i v noci sú služby zabezpečované zdravotníckym personálom s príjemným, rodinným prístupom ku klientom. Klienti majú garantovaný príjemný, pokojný život v krásnom prostredí a na vysokej úrovni.

1
2
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV – DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

Zariadenie má významné postavenie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb v rámci regiónu i celého Slovenska. Opatrovateľská 24 hodinová starostlivosť je zabezpečovaná personálom opatrovateľského úseku s cieľom skvalitniť a spríjemniť život našich klientov. Poskytujú rehabilitáciu, paliatívnu starostlivosť, pracovnú terapiu a rôznu záujmovú činnosť. Ich cieľom je v maximálnej miere podporiť aktivizáciu a samostatnosť klienta, pomôcť klientovi osvojiť a zachovávať v čo najvyššej miere návyky a zručnosti pri vykonávaní rôznych aktivít a záujmových činnostiach.

1
2
3
Scroll to Top