Nitriansky kraj

Zariadenie pre seniorov Dôstojnosť, Horné Štitáre

Zariadenie sa nachádza neďaleko mesta Topoľčany v centre dediny Horné Štitáre s celoročnou formou ubytovania pre seniorov a taktiež ako špecializované zariadenie. Ponúka príjemné prostredie pre svojich klientov. Poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečovanie duchovných potrieb, starostlivosť o kultúrne vyžitie klienta. V rámci zdravotnej starostlivosti   odborný personál poskytuje prijímateľom opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť . Klientom sú zabezpečené podmienky na udržanie pohybovej, kultúrnej aj vzdelávacej aktivity.

2
1
3
budova web
sbor web
tanec web

ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMÁRNO

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Nachádza sa v historickom centre mesta avšak ponúka svojim obyvateľom oázu pokoja a ticha. Zabezpečujú komplexnú, kvalitnú, sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a duchovnú starostlivosť pre svojich klientov. O pohodu prijímateľov sociálnych služieb sa stará kvalifikovaný tím.

DOM SENIOROV DOLNÝ OHAJ

Dom seniorov sa nachádza v príjemnom a kľudnom prostredí. Je nadregionálnym zariadením sociálnych služieb s celoročným pobytom. V zariadení poskytujú prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti, obslužné činnosti, a ďalšie iné činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Poslaním je okrem profesionálneho prístupu vytvoriť rodinnú atmosféru, navodiť pocit domova a nezabúdať na to, že urobiť niečo pre druhého prináša radosť, ktorá môže byť hlbšia a trvalejšia ako radosť z toho, čo sme urobili pre seba.

budova web
kamaradi web
parta web
budova web
venku dve web
venku web

„IPEĽ“ ZSS LEĽA KAMENICA NAD HRONOM

„IPEĽ“ Zariadenie sociálnych služieb Leľa je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Má samostatnú právnu subjektivitu. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť klientom v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Poskytované sú základné a vedľajšie činnosti, základné poradenstvo, odborné, obslužné a ďalšie činnosti sú vykonávané na základe špecifických potrieb klienta, na základe indikácie lekárov špecialistov, a v súlade s individuálnym plánom sociálno-pracovnej rehabilitácie.

„FÉNIX", ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEVICE

Zariadenie sociálnych služieb Fénix poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažia sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Víziou zariadenia je poskytovanie vysoko profesionálnych, odborne správnych a bezpečných služieb v útulnom prostredí, plnom rešpektu a vzájomnej dôvery. Dôraz kladú na etický a empatický prístup, ktorý vychádza z individuálnych potrieb a zo životného príbehu človeka.

kamaradky web
parta web
venku web
Scroll to Top