Nitriansky kraj

Zariadenie pre seniorov Dôstojnosť, Horné Štitáre

Zariadenie sa nachádza neďaleko mesta Topoľčany v centre dediny Horné Štitáre s celoročnou formou ubytovania pre seniorov a taktiež ako špecializované zariadenie. Ponúka príjemné prostredie pre svojich klientov. Poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečovanie duchovných potrieb, starostlivosť o kultúrne vyžitie klienta. V rámci zdravotnej starostlivosti   odborný personál poskytuje prijímateľom opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť . Klientom sú zabezpečené podmienky na udržanie pohybovej, kultúrnej aj vzdelávacej aktivity.

2
1
3
budova web
sbor web
tanec web

ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMÁRNO

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Nachádza sa v historickom centre mesta avšak ponúka svojim obyvateľom oázu pokoja a ticha. Zabezpečujú komplexnú, kvalitnú, sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a duchovnú starostlivosť pre svojich klientov. O pohodu prijímateľov sociálnych služieb sa stará kvalifikovaný tím.

DOM SENIOROV DOLNÝ OHAJ

Dom seniorov sa nachádza v príjemnom a kľudnom prostredí. Je nadregionálnym zariadením sociálnych služieb s celoročným pobytom. V zariadení poskytujú prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti, obslužné činnosti, a ďalšie iné činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Poslaním je okrem profesionálneho prístupu vytvoriť rodinnú atmosféru, navodiť pocit domova a nezabúdať na to, že urobiť niečo pre druhého prináša radosť, ktorá môže byť hlbšia a trvalejšia ako radosť z toho, čo sme urobili pre seba.

budova web
kamaradi web
parta web

„FÉNIX", ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEVICE

Zariadenie sociálnych služieb Fénix poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažia sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Víziou zariadenia je poskytovanie vysoko profesionálnych, odborne správnych a bezpečných služieb v útulnom prostredí, plnom rešpektu a vzájomnej dôvery. Dôraz kladú na etický a empatický prístup, ktorý vychádza z individuálnych potrieb a zo životného príbehu človeka.

kamaradky web
parta web
venku web