Prešovský kraj

ZARIADENIE PRE SENIOROV AEVITAS, PČOLINÉ

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom a kompletným poskytovaním sociálnych služieb. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia. Zabezpečujú voľno-časové aktivity pre klientov, ktoré vychádzajú z ich potrieb, schopností a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj kognitívnych, psychických, sociálnych zručností a znalostí obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa pod dohľadom odborných pracovníkov.

1
2
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV NÁRUČ, PREŠOV

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu seniorom v rámci celoročnej pobytovej služby a v dennom stacionári. Okrem základných sociálnych a ošetrovateľských úkonov poskytuje pre ubytovaných aj sociálnu rehabilitáciu, športové aktivity a širokú ponuku kultúrno-spoločenských a záujmových činností. Záujemcom ponúkajú špecifickú mikroklímu v soľnej jaskyni, v ktorej blahodarne pôsobí farebná svetelná terapia, relaxačná hudba a šumenie padajúcej vody. Pobyt vo voňavom prostredí pri svetle a hudbe si môžu užiť v multisenzorickej miestnosti a zmysluplne tvoriť v keramickej dielni. V rámci partnerstiev spolupracujú so zástupcami škôl, dobrovoľníkmi, nadáciami a verejnoprávnymi inštitúciami, s ktorými pripravujú aktivity v exteriéroch zariadenia. Pri skvalitňovaní služieb pomáhajú aj študenti sociálnych a zdravotníckych odborov, pre ktorých zriadili školiace stredisko.

3
1
2
Scroll to Top