Trenčiansky kraj

PENZIÓN JESEŇ N.O., MALÉ KRŠTEŇANY

Je zariadenie pre seniorov, ktorí chcú svoju jeseň života prežiť v príjemnom prostredí. Je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý poskytuje kompletnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť. Na území obce sa nachádza nemocnica, ktorá patrí okresnému mestu Partizánske. Zariadenie stojí 200 metrov od tejto nemocnice. Neďaleko mesta sú termálne kúpele Malé Bielice. O klientov sa 24 hodín stará prívetivý a milý personál, plne kvalifikovaný na vykonávanie tejto starostlivosti!

1
3
2

DOMOV DÔCHODCOV, CHYNORANY

Zariadenie pre seniorov s celoročnou starostlivosťou prevádzkuje obec Chynorany pod vedením riaditeľky Ing. Gabriely Chytilovej. Zariadenie vzniklo v roku 1992 a za jeho dverami našlo útočisko už viac ako 235 občanov nášho regiónu. V súčasnosti v ňom žijú občania nielen z Chynorian, ale aj Bošian, Bánoviec nad Bebravou, Žabokriek nad Nitrou a iných miest a obcí. Aj keď pochádzajú z rôznych kútov regiónu, niečo však majú spoločné. A to túžbu ďalej žiť aktívnym seniorským životom, ktorú spoločne nachádzajú aj v rámci liečebnej rehabilitácie s názvom ERGOTERAPIA pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Heleny Školkovej. Výsledky tejto činnosti vidieť v ich každodennej aktivite pomocou ktorej prekonávajú samých seba a svoje každodenné zdravotné problémy. Vrcholom ich snaženia je, už po tretí rok, výstava vlastnoručne zhotovených prác pod názvom „Takto si tu žijeme“.

1
2
3
web1
web2
web3

Domov n.o., Partizánske

Domov n. o., Partizánske je nezisková organizácia zriadená mestom Partizánske s cieľom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a  zdravotne postihnutých občanov. Zabezpečujú odbornú pomoc pri odkázaní na  opateru inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť a  pracovnú terapiu.

Víziou zariadenia je zvyšovať spokojnosť klientov s  ponúkanými službami, úzko spolupracovať s rodinnými príslušníkmi klientov, motivovať a  adekvátne finančne ohodnotiť zamestnancov, dosiahnuť stabilné a  vyrovnané hospodárenie a  zaradiť sa tak medzi významných poskytovateľov sociálnych služieb v  regióne. Súčasťou areálu je aj pekný park s lavičkami, kvetmi a stromami. Klienti sa tu môžu prechádzať a tráviť tak voľný čas na vzduchu v príjemnom prostredí.

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán n.o.

Zariadenie sídli v tichej prímestskej časti Považskej Bystrice v Považskom Podhradí v prostredí bohatom na zeleň. Nad Považským Podhradím sa vypínajú ruiny Považského hradu. Klienti majú možnosť nerušene oddychovať alebo sa venovať prechádzkam v prírode. Ide o kombinované zariadenie s celoročným pobytom. Poskytujú potrebné služby podľa zákona o sociálnych službách v zariadení pre seniorov a vytvárajú podmienky pre záujmovú činnosť. Zabezpečujú 24 hodinovú starostlivosť pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb (mobilných aj imobilných klientov).

tulipan 1
tulipan 2
tulipan 3