Trnavský kraj

SED HORNÉ SALIBY – ZARIADENIE PRE SENIOROV

Od roku 2009 funguje stredisko ako SED Horné Saliby – Domov sociálnych služieb. Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú prispôsobené potrebám klientov. Vo všetkých prevádzkach pracuje personál na vysokej úrovni. Lekárska starostlivosť je zabezpečená obvodnou lekárkou a na odborné vyšetrenia chodia klienti s doprovodom. Organizujú pre svojich klientov rôzne kultúrne podujatia a výlety do blízkeho okolia s ohľadom aj na telesne postihnutých klientov. Ich cieľom je poskytnúť pokojnú starobu klientom, motivovať ich k zmysluplnému prežívaniu svojho času a dať im najavo, že sú stále potrební a užitoční.

1
3
2

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH, KOŠÚTY

Zariadenie sa nachádza v obci Košúty, vzdialenej 5 km od Galanty a Sládkovičova a 35 km od Trnavy. Sociálna služba sa poskytuje celkom pre 69 prijímateľov, a to pre 20 klientov ako domov sociálnych služieb a 49 klientov ako špecializované zariadenie. Zabezpečujú rozvoj pracovných zručností a záujmové činnosti. Zariadenie sa hlási k hodnotám, ktoré definujú kvalitné poskytované sociálne služby a umožňujú prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život v prostredí, ktoré vytvára pocit bezpečia, ochrany a dodržiavanie ľudských práv. Investujú do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

3
2
1
Scroll to Top