Žilinský kraj

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ĽADOVEŇ, MARTIN

Zariadenie sa nachádza na sídlisku Ľadoveň, v blízkosti občianskej vybavenosti (obchody, lekáreň, mestská polícia, školy a škôlky). Pre trávenie voľného času a vykonávanie záujmových činností je v zariadení terapeutická miestnosť, knižnice a spoločenská miestnosť. Na podporu pohybovej aktivity slúži telocvičňa. Cieľom zariadenia je zlepšiť kvalitu života prijímateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v Centre sociálnych služieb Ľadoveň Martin. Víziou je vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

1
2
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, LIPTOVSKÉ SLIAČE

DD a DSS je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená na dobu neurčitú. Predmetom ich činnosti je poskytovanie sociálnej starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a starším občanom v zariadení sociálnych služieb. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť podľa pokynov zmluvného lekára obyvateľa. ZpS a DSS ak má vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromatoterapiu a činnostnú terapiu.

1
3
2

SENIOR – ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, VRÚTKY

Zariadenie patrí k tým „mladším“, nakoľko svoju históriu začalo písať v roku 2014. Je prevádzkované pre aktívne prežitie zrelého veku so zameraním na udržanie fyzickej ako aj psychickej kondície a snaží sa o aplikáciu moderných opatrovateľských a terapeutických metód s komplexným individuálnym prístupom. Ich práca nie je len o poskytovaní základných služieb, poskytujú rôzne škály aktivít, ktoré sú zamerané najmä na minimalizovanie ťažkostí a porúch, v oblasti psychiatrických a emočných, telesných resp. adaptačných a motoricko-pohybových. Úzko spolupracujú s Centrom Memory, kde sa terapeuti priamo zúčastňujú vzdelávacích programov. Klienti sa môžu prechádzať bez bariér po tzv. Chodníku zdravia, schovať sa pred slnkom v drevenom altánku, zahrať si obľúbený petang, ruské kolky či meditovať pri kaplnke. Splna však všetky predpoklady, aby sa stalo novým domovom pre seniorov potrebujúcich celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť ďalej svoj život.

2
1
3
Scroll to Top