Žilinský kraj

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ĽADOVEŇ, MARTIN

Zariadenie sa nachádza na sídlisku Ľadoveň, v blízkosti občianskej vybavenosti (obchody, lekáreň, mestská polícia, školy a škôlky). Pre trávenie voľného času a vykonávanie záujmových činností je v zariadení terapeutická miestnosť, knižnice a spoločenská miestnosť. Na podporu pohybovej aktivity slúži telocvičňa. Cieľom zariadenia je zlepšiť kvalitu života prijímateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v Centre sociálnych služieb Ľadoveň Martin. Víziou je vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

1
2
3
budova web
oslava web
venku web

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŽAREC

Zariadenie poskytuje sociálne služby na vysokej kvalitatívnej úrovni na dvoch pracoviskách, prevažne seniorom. Vďaka ich pomoci a podpore sa klienti ľahšie zaradia do spoločnosti a získajú motiváciu na sebarealizáciu. Dôležitou súčasťou starostlivosti je rozvíjanie spoločenského života, ktorý je základom pre dôstojný život v zariadení. Poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť a dbajú na fyzický a psychický rozvoj pomocou rôznych druhov terapií.

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, LIPTOVSKÉ SLIAČE

DD a DSS je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená na dobu neurčitú. Predmetom ich činnosti je poskytovanie sociálnej starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a starším občanom v zariadení sociálnych služieb. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť podľa pokynov zmluvného lekára obyvateľa. ZpS a DSS ak má vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromatoterapiu a činnostnú terapiu.

1
3
2
budova web
par web
party web

ZARIADENIE PRE SENIOROV BIELY ORGOVÁN OŠČADNICA

Zariadenie poskytuje pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu seniorov. Postarajú sa aj o ľudí, ktorí majú zníženú sebestačnosť z dôvodu pokročilého veku. V zariadení sa poskytujú, zabezpečujú alebo vytvárajú podmienky na odborné, obslužné, či ďalšie ako záujmové činnosti alebo preprava. Cieľom činnosti neziskovej organizácie Biely Orgován je napĺňať všetky potreby klientov, uspokojovať ich fyzické a duševné potreby najmä organizovaním rozmanitých podujatí v interiéri aj exteriéri zariadenia.

SENIOR – ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, VRÚTKY

Zariadenie patrí k tým „mladším“, nakoľko svoju históriu začalo písať v roku 2014. Je prevádzkované pre aktívne prežitie zrelého veku so zameraním na udržanie fyzickej ako aj psychickej kondície a snaží sa o aplikáciu moderných opatrovateľských a terapeutických metód s komplexným individuálnym prístupom. Ich práca nie je len o poskytovaní základných služieb, poskytujú rôzne škály aktivít, ktoré sú zamerané najmä na minimalizovanie ťažkostí a porúch, v oblasti psychiatrických a emočných, telesných resp. adaptačných a motoricko-pohybových. Úzko spolupracujú s Centrom Memory, kde sa terapeuti priamo zúčastňujú vzdelávacích programov. Klienti sa môžu prechádzať bez bariér po tzv. Chodníku zdravia, schovať sa pred slnkom v drevenom altánku, zahrať si obľúbený petang, ruské kolky či meditovať pri kaplnke. Splna však všetky predpoklady, aby sa stalo novým domovom pre seniorov potrebujúcich celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť ďalej svoj život.

2
1
3